Viktig informasjon

Dagfinn er flyttet, vennligst oppdater snarveier / bokmerker.
Ny adresse: https://dagfinn.ec.evry.com

Hvis dere bruker Active-X skriverdriver er det nødvendig å
oppdatere "Klarerte Områder" i Internet Explorer.
Informasjon om dette her


Important information

Dagfinn is moved, please update shortcuts / bookmarks.
New address: https://dagfinn.ec.evry.com

If you use the Active-X printer driver it may also be required
to update "Trusted Sites" in Internet Explorer.
More information about this here


  Support: dagfinn@evry.com  /  Tel: 800 400 47 Copyright 2016 EVRY, EVRY AS